navigation
 

Hoffai Salmon and Trout Conservation Cymru eich gwahodd i’w Seminar Flynyddol 2018

 

Y MAES A’R NANT

 

Datrys Effeithiau Rheolaeth Tir ar yr Amgylchedd Dŵr Croyw

 

10yb hyd 3yp, Dydd Mawrth, Ebrill y 3ydd, 2018

Lantra, Maes y Sioe Fawr, Llanelwedd, Llanfair ym Muallt

 

Dosberthir rhaglen lawn maes o law

 

Darperir cinio ysgafn

 

RSVP erbyn Dydd Gwener, Mawrth y 23ain i wales@salmon-trout.org

 

www.salmon-trout.org

 

Salmon and Trout Conservation Cymru warmly invite you to their 2018 Annual Seminar

 

FIELD AND STREAM

 

Resolving the Impacts of Land Management on the Freshwater Environment

 

10am to 3 pm,Tuesday, 3rd of April, 2018

Lantra, Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells

 

A full programme will be circulated in due course

 

A light lunch will be provided

 

RSVP by Friday the 23rd of March to wales@salmon-trout.org

 

www.salmon-trout.org