navigation

Buying your fishing licence online?

Don’t pay more than you should

We are aware that some websites have set up offering a ‘check and send’ service to help you buy your fishing licence.

Using a ‘check and send’ website is unnecessary and could mean you pay more money for your fishing licence than you should.

The new GOV.UK website https://get-fishing-licence.service.gov.uk/ is the only website you need and is quick and easy to use. It does not require extra checks for your details, has been designed so anybody can use it, and if you are uncertain there is a help line to call: 0344 800 5386.

The correct prices for fishing licences are below:

Type of licence 2017
Coarse & trout Full

Full (concessionary) senior and disabled

Short term 1 day

Short term 8 day

Junior (12 – 16yrs)

3 rod licence

3 rod licence (concessionary)

£30

£20

 

£6

£12

Free

£45

£30

Salmon & sea trout Full

Full (concessionary) senior and disabled

Short term 1 day

Short term 8 day

Junior (aged 12-16) 

£82

£54

 

£12

£27

Free

 

Don’t pay more than you should for you fishing licence. Ensure you are going through the official, secure GOV.UK website: https://get-fishing-licence.service.gov.uk/

 

Prynu eich trwydded bysgota ar-lein?

Peidiwch â thalu mwy nag y dylech

Rydym yn ymwybodol fod rhai gwefannau wedi sefydlu gwasanaeth ‘gwirio ac anfon’ i’ch helpu i brynu eich trwydded bysgota.

Mae defnyddio gwefan ‘gwirio ac anfon’ yn ddiangen a gallai olygu eich bod yn talu mwy nag y dylech am eich trwydded bysgota.

Gwefan newydd GOV.UK <https://get-fishing-licence.service.gov.uk/> yw’r unig wefan sydd ei hangen arnoch ac mae’n gyflym ac yn hwylus i’w defnyddio. Nid yw’n gofyn am wiriadau manylion ychwanegol, ac mae wedi ei chynllunio fel y gall unrhyw un ei defnyddio, ac os ydych yn ansicr gallwch ffonio’r llinell gymorth: 0344 800 5386.

Isod gweler y prisiau cywir ar gyfer trwyddedau pysgota:

Math o drwydded 2017
Bras a brithyll Llawn

Llawn (ar gonsesiwn) hŷn ac anabl

Tymor byr 1 diwrnod

Tymor byr 8 diwrnod

Iau (12 – 16 oed)

Trwydded 3 gwialen

Trwydded 3 gwialen (ar gonsesiwn)

£30

£20

£6

£12

Am ddim £45

£30

Eog a sewin Llawn

Llawn (ar gonsesiwn) hŷn ac anabl

Tymor byr 1 diwrnod

Tymor byr 8 diwrnod

Iau (12-16 oed) 

£82

£54

£12

£27

Am ddim

 

Peidiwch â thalu mwy nag y dylech am eich trwydded bysgota. Gofalwch eich bod yn mynd drwy wefan swyddogol a diogel GOV.UK : https://get-fishing-licence.service.gov.uk/