navigation

Pete Marshall

Cyn-swyddog undeb masnach ac ar hyn o bryd yn ffotograffydd a hanesydd celf, mae Pete yn bysgotwr brwdfrydig ac yn yfwr te yn yr awyr agored. Pete sy’n rheoli’r wefan a phob peth digidol ar ran YAH.

Jonathan White (Chairman)

Jonathan White was brought up on the banks of the River Teme near Ludlow, and has fished the rivers and streams of the Severn catchment for the last 40 years.  He graduated from Cambridge University with a degree in Modern History in 1983. After qualifying as a Chartered Accountant with Coopers & Lybrand, Jonathan worked in international banking for 25 years for Schroders and Citigroup, before retiring in 2013. He has been Chairman of Trustees at the Severn Rivers Trust since April 2010 and is also a Trustee of The Rivers Trust, the umbrella organisation for the rivers trust movement in England and Wales.

John Smithson

Mae gan John Smithson dros 40 mlynedd o brofiad proffesiynol yn arbenigo mewn cynllunio isadeiledd amgylcheddol, cyflenwad dŵr a pheirianwaith dŵr gwastraff. Treuliodd y rhan fwyaf o’i yrfa mewn prif swyddi gyda chwmni rhyngwladol mawr o beirianwyr ymgynghori, ac ar ôl ymddeol yn 2006 gweithiodd lawer tro i Fanc y Byd, yn bennaf yn y Dwyrain Pell. Mae John wedi treulio ei fywyd yn ceisio gwella ansawdd dŵr afonydd o gwmpas y byd. Fodd bynnag, gan ei fod bellach yn byw yn nalgylch yr Hafren, mae wedi dod o hyd i’w afon ddelfrydol. John yw Cyfarwyddwr Iechyd a Diogelwch yr Ymddiriedolaeth.