navigation

Bellach, byddwch yn gwybod am y gwaith pwysig yr ydym yn ei gyflawni wrth warchod a gwella’r afonydd, y llynnoedd a’r ardal o gwmpas yr Hafren.

Ond ni allwn gyflawni’r gwaith hwn heb eich cymorth. Elusen fechan yw Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren ac rydym yn dibynnu ar gefnogaeth hael pobl a chyrff eraill. Rydym yn cydweithio gyda llawer o bobl ledled yr Hafren sydd eisoes yn gwneud pob math o bethau. Os ydych chi’n caru eich afon, beth am ddod draw a rhoi cymorth i’w gwarchod?
Ein harwyddair yw “Rydym yn gwlychu ein traed” a byddem yn falch iawn pe baech yn dod draw i’n cynorthwyo.

Gwirfoddolwr

Ymunwch â ni! Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig. Mae digon i’w wneud o arolygu afonydd am bryfed i ddyfrgwn; difa rhywogaethau ymledol fel jac y neidiwr i helpu mewn digwyddiadau neu gasglu sbwriel i blannu coed. Mae’r rhain i gyd yn gwella eich afon leol!
Mae gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren yn ffordd wych o ddysgu am ein gwaith a mwynhau’r cefn gwlad lleol wrth wneud eich rhan dros yr amgylchedd.

Os hoffech ddod yn wirfoddolwr, cysylltwch â: Lisa Barlow

Dewch yn Bencampwr yr Afon

Ydych chi’n hoff iawn o’ch darn o lannau’r afon? Ydych chi yn ei weld bob dydd, unwaith yr wythnos neu unwaith y mis? Gallwch fod o gymorth mawr i ni drwy ddod yn Bencampwr Afon, a chadw llygad ar unrhyw beth sy’n digwydd. Os welwch chi rywbeth sy’n eich plesio, neu unrhyw beth sy’n peri pryder i chi, neu unrhyw beth lle gallwn fod o gymorth, cysylltwch â’ch swyddog lleol ar y dudalen staff.

SWYDDI GWAG