navigation

Elusen amgylcheddol annibynnol yw Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren a sefydlwyd i sicrhau gwarchodaeth, datblygiad a gwelliannau i afonydd, nentydd, cyrsiau dŵr a phyllau a llynnoedd dalgylch yr Hafren, ac i hybu addysgu’r cyhoedd mewn rheolaeth dŵr a’r amgylchedd ehangach.