Amdanom ni

Elusen amgylcheddol annibynnol yw Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren a sefydlwyd i sicrhau gwarchodaeth, datblygiad a gwelliannau i afonydd, nentydd, cyrsiau dŵr a phyllau a llynnoedd dalgylch yr Hafren, ac i hybu addysgu’r cyhoedd mewn rheolaeth dŵr a’r amgylchedd ehangach.

READ MORE

Cyfraniadau

Codi arian Mae dulliau syml yn bodoli i’ch helpu chi i godi arian i Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren. Siopa ar-lein Ydych chi’n siopa ar eich cyfrifiadur? Wyddoch chi fod modd i chi godi arian i’ch hoff elusen wrth wneud hyn, heb gost o gwbl i chi? Pob tro y byddwch yn defnyddio’r cyswllt www.easyfundraising.org.uk i…

Donate

Upcoming Events

Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren
Cynllun Pasbort Pysgodfeydd

Mae’r cynllun yn caniatáu i bysgotwyr gael mynediad at unrhyw un o’r pysgodfeydd sy’n cymryd rhan pryd y dymunant a heb angen cysylltu ag unrhyw un ymlaen llaw.
Mae’r holl bysgod yn rhai gwyllt i’w dal a’u rhyddhau.
Ewch i’r safle i brynu talebau.

Visit severnfisheries.com

Y negeseuon Trydar diweddaraf o Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren

Ariennir Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren gan